Τo inOrder δημιουργήθηκε για να διευκολύνει επιχειρήσεις που δρουν/κινούνται στον χώρο μαζικής εστίασης.

Η εφαρμογή inOrder ανταποκρίνεται με πληρότητα στην απαίτηση για να αυτοματοποιηθεί ο τρόπος παραγγελιοληψίας καταργώντας τα χρονοβόρα παραδοσιακά μέσα, τα οποία σήμερα μόνο καταστροφικά μπορεί να είναι, για την λειτουργικότητα και την εικόνα της επιχείρησης λόγο άσκοπης σπατάλης του χρόνου και ανοργάνωσης.
Η οικογένεια εφαρμογών inOrder ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση εργαλείων που ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στο μέλλον.

Σχεδιασμένο σε περιβάλλον Microsoft .NET® με μεθόδους που αξιοποιούν πλήρως την κατανεμημένη αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (Multi-Tier Distributed Archtitecture) χρησιμοποιώντας ως σύστημα διαχείρισης δεδομένων MS SQL Server & XML.


Ενσωματωμένο Εμπορικό κύκλωμα
LiveReports
Επικύρωσης χρηστών με την χρήση μαγνητικών καρτών, κλειδί ή δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Σχεδίαση εκτυπώσεων
Πλήρη σχεδίαση και τοποθέτηση των θέσεων/Τραπεζίων στους χώρους εστίασης
Πολυγλωσσική Υποστήριξη
Διαχείριση πελατών
Διαχείριση προμηθευτών
Διαχείριση τραπεζών
Διαχείριση αποθήκης
Έκδοση παραστατικών
Έκδοση αποδείξεων Είσπραξης - Πληρωμής
Καταχώρηση παραστατικών αγοράς
Στατιστικά/ Αναφορές

© 2015 inorder.gr. All rights reserved. / No parts of this website may be used without expressed, written permission. / Developed by Wizcom O.E.